Hvordan bli bussjåfør

For å kunne jobbe som bussjåfør må du ha:

  • - førerkort klasse D
  • - kjøreseddel
  • - yrkessjåførkompetanse (YSK) for persontransport

En kjøreseddel er en bekreftelse på at du oppfyller særskilte krav til vandel og helse.

Yrkessjåførkompetanse-beviset dokumenterer at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å utføre en trygg transport. Kompetansen skal vedlikeholdes, så alle yrkessjåfører må delta på etterutdanning hvert femte år.

Yrkessjåførutdanning i videregående skole

Du kan ta utdanning i videregående skole for å bli Yrkessjåfør - det tar fire år, to på skole (Vg1 og Vg2), og to som lærling i en transportbedrift (Vg3). Ved slutten av læretiden går du opp til fagprøve, og får fagbrev hvis prøven er bestått. I læretiden får du lønn, beregnet som en prosentsats av begynnerlønn fagarbeider. Trenger du lærekontrakt - ta kontakt med en av bussbedriftene her eller med et opplæringskontor.

Les brosjyre om utdanningen her

Sjåførutdanning for voksne (over 21 år)

Voksne som vil bli bussjåfør kan ta førerkort klasse D og kurs i yrkessjåførkompetanse for persontransport ved en godkjent kjøreskole.

Dette kan tas som intensivkurs på 140 timer (ca. 5 uker) eller opplæring over 280 timer som fordeles over maksimalt 12 måneder. Du må ha førerkort for personbil klasse B på forhånd.

Les brosjyre om voksenutdanning her

Finansiering av utdanningen

Du kan få støtte fra Statens lånekasse, hvis du er voksen og vil bli bussjåfør. Les mer her.